ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาผลกระทบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดเก็บรายได้ของ สำนักงาน กสทช.

27/03/2019 10:04:54