ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14/08/2019 01:40:46
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562