profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการให้บริการห้องสมุด

วันเผยแพร่ : 16 มิ.ย. 2565

บทคัดย่อ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการห้องสมุด ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหา :

วันที่ 15 มิ.ย. 2565 สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการห้องสมุด ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี รศ. ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในครั้งนี้ เกิดจากแนวคิดของ กสทช. รศ ดร. ศุภัชฯ ที่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการร่วมมือกันในการเข้าถึงการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และข้อมูลต่างๆ ของทั้งสองหน่วยงาน โดยความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ กสทช. สามารถเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอนและสนับสนุนการค้นคว้า การวิจัยของมหาวิทยาลัย

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า หลังจากวันนี้ สำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีความร่วมมือในการเข้าถึงการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข็มแข็งกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแบ่งปันและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่นำไปใช้นอกเหนือข้อตกลงหรือนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์

“ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้สำนักงาน กสทช. เข้าถึงทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กสทช. ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย” นายไตรรัตน์ กล่าว


; ;

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ