profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
มาตรา 59

(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตทุกราย

        กิจการกระจายเสียง

       - ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่สามารถออกอากาศได้

       - ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่ไม่สามารถออกอากาศได้

       - ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้

        กิจการโทรทัศน์

      ผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

      รายชื่อผู้ยื่น/ผู้ได้รับอนุญาตกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

      ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ดำเนินการอยู่ก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ (รายเดิม)

          - รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่ฯ

          - รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตฯ

       กิจการโทรคมนาคม

      - รายชื่อผู้รับใบอนุญาตประกิจการโทรคมนาคม

      - รายชื่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

      - รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงหมายเลขการตรวจสอบรับรองฯด้วยตนเอง

      วิทยุคมนาคม

     - ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ประเภททั่วไปประจำเรือ และประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล

     - รายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น


(2) รายได้ ,(3) รายจ่าย

       - รายได้รายจ่าย


(4) อัตราค่าตอบแทน

       - อัตราค่าตอบแทน


(5) ผลการศึกษาวิจัยและผลงานอื่น ๆ

       - ผลการศึกษาวิจัย


(6) รายการเรื่องร้องเรียน

       - รายการเรื่องร้องเรียน


(7) รายละเอียดของผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

       - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

       - หนังสือสัญญา

; ;

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ