profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ

วันเผยแพร่ : 29 ก.ย. 2563

บทคัดย่อ : นายมาโนชญ์ จารุสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลกลาง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เนื้อหา :

นายมาโนชญ์ จารุสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลกลาง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


; ;

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ