profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
แนะนำ “น้องอินโฟ (N’ Info)”

วันเผยแพร่ : 5 ม.ค. 2566

บทคัดย่อ : ขอแนะนำ “น้องอินโฟ (N’ Info)” ที่จะมาช่วยให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารหรือข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.

เนื้อหา :


#ศูนยข้อมูลข่าวสารสำนักงานกสทช. #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ #ศูนยข้อมูลข่าวสาร #สำนักงานกสทช. #infocenter #NBTC


; ;

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ