profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร ให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิด-19

วันเผยแพร่ : 27 พ.ค. 2564

บทคัดย่อ : ประเทศไทยกลับเข้าสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกสาม ซึ่งขณะนี้เชื้อได้ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศ ประชาชนจำนวนมากติดเชื้อ

เนื้อหา :

ประเทศไทยกลับเข้าสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกสาม ซึ่งขณะนี้เชื้อได้ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศ ประชาชนจำนวนมากติดเชื้อ บางรายไม่แสดงอาการ ทำให้ต้องมีมาตรการทางสังคม ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานในรูปแบบใหม่ทั้งความคิด และพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ


; ;

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ