profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
สู้ทุก "วิกฤติ" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจ แต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี

วันเผยแพร่ : 27 พ.ค. 2564

บทคัดย่อ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ จึงทำให้ประชาชนผู้บริโภคมีความกังวลกับการแพร่ระบาดเชื้อที่มากขึ้น

เนื้อหา :

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ จึงทำให้ประชาชนผู้บริโภคมีความกังวลกับการแพร่ระบาดเชื้อที่มากขึ้น วิถีการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อป้องกันตนเองจาก Covid-19 นอกจากการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวอย่างเครงครัด เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคคำนึงถึงหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมานั้น จะมีการป้องกันหรือการรักษาตัวเอง โดยมีแผนสำรองในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาเยียวยาชีวิตตนเอง


; ;

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ