profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19

วันเผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2564

บทคัดย่อ : ประกันโควิด-19 มีกี่ประเภท

เนื้อหา :

ประกันโควิด-19 มีกี่ประเภท ประเภทของประกันโควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่1 แบบ เจอ จ่าย จบ ในยุค New Normal หลายคนคงต้องหาหลักประกันเพื่อความอุ่นใจ

ซึ่งประกันภัยที่เป็นตัวเลือกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ประกันโควิด-19 คือ

เป็นกรมธรรม์พิเศษที่บริษัทประกันภัยหรือธนาคารออกมารองรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วยและเกิดความสูญเสียจากการติดเชื้อโค

วิดเท่านั้น

ประเภทที่ 2 ประกันโควิดแบบมีค่ารักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันประกันโควิดครอบคลุมเรื่องการแพ้

วัคซีนแล้ว ส่วนที่ว่าซื้อประกันภัยโควิด-19 ได้แค่ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 บริษัทนั้น ส่วนใหญ่จะใช้กับประกัน

โควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทนั้น ๆ ด้วย เช่น บางบริษัทสามารถซื้อได้มากกว่า

1 กรมธรรม์ แต่ต้องซื้อต่างแผนความคุ้มครอง เช่น ซื้อเจอ จ่าย จบ แล้วไปซื้อแผนแบบคุ้มครองค่ารักษา

ก็ย่อมได้แต่ทางที่ดี คือ สอบถามเงื่อนไขของบริษัทนั้น ๆ ก่อน


; ;

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ