profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ออนไลน์ 24 ชั่วโมง!! หาความรู้ สืบค้นได้ง่ายๆ ตลอดเวลา

วันเผยแพร่ : 2 ส.ค. 2564

บทคัดย่อ : ออนไลน์ 24 ชั่วโมง!! หาความรู้ สืบค้นได้ง่ายๆ ตลอดเวลา สามารถเข้าใช้บริการ Online ทุกช่องทาง!!

เนื้อหา :

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช.

Link : https://lib.nbtc.go.th

และแอปพลิเคชัน  :  “NBTC e - Library”

สามารถดาวน์โหลดได้เลยฟรี! จาก App Store และ Play Store

สอบถามเพิ่มเติม : e_library@nbtc.go.thศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.

Link : http://infocenter.nbtc.go.th

สอบถามเพิ่มเติม : infocenter@nbtc.go.thติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่...Facebook page

: https://www.facebook.com/nbtcelibrary#ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานกสทช. #ห้องสมุด #elibrary #library #NBTC #NBTCeLibrary

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานกสทช. #ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร #infocenter #NBTCinfocenter

#Online #บริการออนไลน์ #กิจการกระจายเสียง #กิจการโทรทัศน์ #กิจการโทรคมนาคม #สำนักงานกสทช.


; ;

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ