profile Pic
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27 พ.ค. 2566
อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
19 พ.ค. 2566
การยื่นขออนุญาต และรับใบอนุญาตดิจิทัล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ “NBTC SERVICE PORTAL”
17 พ.ค. 2566
Q & A ถามปุ๊บตอบปั๊บ "สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 11 คืออะไร?"
25 เม.ย. 2566
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
; ;

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ